หมวดสินค้า

JS Delivery Hilightdd

เงื่อนไขการจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อ

สั่งซื้อสินค้า วันนี้เราก็มีทางเลือกง่าย ๆ ในการส่งสินค้าให้ท่านถึงสำนักงาน ฟรี เพียงสั่งซื้อครบ 10,000 บาท(หรือมากกว่า) เท่านั้น!

ยอดการสั่งซื้อ / ครั้ง

ในเขตพื้นที่บริการ
(กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)

 

นอกเขตพื้นที่บริการ
(ระยะทางการขนส่งทั่วประเทศ)

น้อยกว่า 10,000 บาท

 

450 บาท คิดตามระยะทางการขนส่งจริง

เกิน
10,000 บาท

ฟรี ! คิดตามระยะทางการขนส่งจริง
  • ฟรี! บริการจัดส่งและประกอบติดตั้ง เมื่อสั่งซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลดและก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเขตพื้นที่บริการ (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
  • สำหรับบริการจัดส่งนอกเขตพื้นที่บริการ (นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ทางเราขอคิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทางจากโรงงานถึงจุดหมาย